Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Ako vybaviť

Daň z nehnuteľností

Kto podáva daň z nehnuteľnosti 2011

Daň z nehnuteľností sa člení na:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov

Každý, kto vlastní pozemok, stavbu, dom alebo byt je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.

Noví vlastníci podávajú daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorú nadobudli:

 • darovaním
 • kúpou
 • dedením
 • dražbou
 • rozhodnutím súdu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci, pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané

 • stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
 • kolaudačné rozhodnutie
 • alebo u ktorých došlo k:

zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy,
zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová poivnnosť naďalej trvá


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1185334

Úvodná stránka