Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Oficiálna stránka našej obce

Oznámenie o výberovom konaní TSP

logo-op-lz-2.PNG

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Obec Rankovce, Rankovceč.10 , 044 45 Bidovce
vyhlasuje výberové konanie na
 dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

viac...


 

Oznam o výberovom konaní KC

logo-op-lz-2.PNG

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
KC Rankovce
v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+: 312041A136)

Poskytovateľ KC Rankovce , Rankovce č.10, 044 45 Bidovce
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto pracovníka KC

(zastupovanie počas materskej dovolenky)

viac...


 

Zber papiera a plastov

images.jpg

Milí rodičia, milé deti,

zapojte sa do súťaže v zbere papiera a plastov a pomôžte nám skrášliť a vyčistiť našu obec. 

Deti z rodín, ktoré prinesú najviac odpadu získajú krásne ceny a za každé vyzbierané vrece dostanú sladkú odmenu.

viac...


 

Výsledky komunálnych volieb

Z celkového počtu 540 zapísaných voličov  sa volieb do orgánov samosprávy zúčastnilo 419 voličov.

Staronovým starostom obce Rankovce sa stal Stanislav Hada s počtom hlasov 179.

Volebná účasť v obci bola 78%.

Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva:

Maroš Dama

počet hlasov  122

Miroslav Hada

počet hlasov  115

Tomáš Gašpar

počet hlasov  108

Milan Tancoš

počet hlasov  106

Jaroslav Korpáš

počet hlasov    90

Mgr. Marta Králiková, PhDr.

počet hlasov   88

Peter Sameľ

počet hlasov   83

viac...


 

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E
o verejnom prerokovaní

„ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica

– Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“

 

     Obec má spracovaný spoločný ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov,
Rankovce a Vyšná Kamenica. Za katastrálne územie Rankovce bol ÚPN-O
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rankovce uzn. č. 8/2008 zo dňa
7.03.2008 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce
Rankovce č.2/2008. V súčasnosti vznikla potreba doplniť schválenú koncepciu
rozvoja obce obstaraním zmien a doplnkov č.01 v k.ú. Rankovce.

Obec Rankovce
o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

začatie verejného prerokovania

„ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica – Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“.

viac...


 
Položky 6-10 z 16

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1156213

Úvodná stránka