Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Oficiálna stránka našej obce

Zber papiera a plastov

images.jpg

Milí rodičia, milé deti,

zapojte sa do súťaže v zbere papiera a plastov a pomôžte nám skrášliť a vyčistiť našu obec. 

Deti z rodín, ktoré prinesú najviac odpadu získajú krásne ceny a za každé vyzbierané vrece dostanú sladkú odmenu.

viac...


 

Výsledky komunálnych volieb

Z celkového počtu 540 zapísaných voličov  sa volieb do orgánov samosprávy zúčastnilo 419 voličov.

Staronovým starostom obce Rankovce sa stal Stanislav Hada s počtom hlasov 179.

Volebná účasť v obci bola 78%.

Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva:

Maroš Dama

počet hlasov  122

Miroslav Hada

počet hlasov  115

Tomáš Gašpar

počet hlasov  108

Milan Tancoš

počet hlasov  106

Jaroslav Korpáš

počet hlasov    90

Mgr. Marta Králiková, PhDr.

počet hlasov   88

Peter Sameľ

počet hlasov   83

viac...


 

O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E
o verejnom prerokovaní

„ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica

– Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“

 

     Obec má spracovaný spoločný ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov,
Rankovce a Vyšná Kamenica. Za katastrálne územie Rankovce bol ÚPN-O
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rankovce uzn. č. 8/2008 zo dňa
7.03.2008 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce
Rankovce č.2/2008. V súčasnosti vznikla potreba doplniť schválenú koncepciu
rozvoja obce obstaraním zmien a doplnkov č.01 v k.ú. Rankovce.

Obec Rankovce
o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

začatie verejného prerokovania

„ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica – Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Rankovce“.

viac...


 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Rankovce

        resizedimage50038-LogaMOPS.png

 

NÁZOV PROJEKTU

Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Rankovce

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Obci Rankovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Rankovce“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

 

Realizáciou projektu obec dosiahne zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody

za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Rankovce.

 

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

www.esf.gov.sk                                                                       www.minv.sk

viac...


 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Dňa 10. novembra 2018 sa budú v našej obce konať voľby do orgánov samosprávy obcí, bližšie informácie v priložených prílohách.

viac...


 
Položky 6-10 z 14

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1208012

Úvodná stránka