Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rankovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 182
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16/41/051/335Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košicedohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxeúprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri vykonávaní absolventskej praxe0,00 €1.9.2016nestanovený
124/§52/2016/ŠRÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceDohoda o zabezpečení menších obecných služiebúprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku 0,00 €1.7.2016nestanovený
0776/2020/2016Východoslovenská distribučná a.s. KošiceZmluva o výpožičke podperných bodov NN vedeniazapožičanie podperných bodov NN vedenia - 10 ks pre účely umiestnenia verejného osvetlenia0,00 €13.7.2016nestanovený
7/2016Obec KecerovceZmluva o čistení odpadových vôdúprava vzájomných práv a povinností v súvislosti s čistením komunálnych odpadových vôd0,00 €25.6.2016nestanovený
2016001ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Zemplínska 15/A, KošiceDarovacia zmluvadarovanie vybudovanej studne a rezerváru19 007,00 €10.6.2016nestanovený
6/2016Natur Pack, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovzabzezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €3.6.2016nestanovený
5/2016MJM Group, Kurov 85, 076 04 KružlovZmluva o dielorealizácia následného monitoringu projektu Regenerácia sídla Rankovce Infraštruktúra B3 600,00 €5.5.201631.12.2019
24ZVS00000250993Východoslovenská distribučná a.s. KošiceZmluva o pripojeníZáväzok pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy0,00 €12.4.2016nestanovený
02/2016Ing. Jaromír Mihálik, Čakanovce 142Zmluva o dielovypracovanie projektovej dokumentácie: Verejné osvetlenie v obci Rankovce - rozšírenie 200,00 €1.4.2016nestanovený
4/2016Artgardenia s.r.o. ul. Milosrdenstva 19, Košice36576820Zmluva o výrube stromovVýrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky energetických zariadení0,00 €1.4.201630.4.2016
N20160301007Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRZmluva o splupráciÚprava Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovnipodmienok pri implementácii národného projektu0,00 €6.3.201630.6.2019
15/2016Ing. Žigmund Szathmáry, KošiceZmluva o vykonaní audituaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovneou závierkou 600,00 €6.3.201631.12.2016
85/2016Regionálny úrad verejného zdravotníctva v KošiciachZmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízodber a analýza vzoriek vody 129,40 €6.3.201631.12.2016
74/2016Marián Joška - VILINE, ValalikyZmluva o dielozhotovenie diela - Vybudovanie vodného zdroja v obci Rankovce11 300,00 €17.2.2016nestanovený
3/2016Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, BratislavaZmluva o splupráciúprava zmluvných podmienok pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca0,00 €17.2.201630.6.2019
Položky 76-90 z 182


1208075

Úvodná stránka