Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rankovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 176
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2016MJM Group, Kurov 85, 076 04 KružlovZmluva o dielorealizácia následného monitoringu projektu Regenerácia sídla Rankovce Infraštruktúra B3 600,00 €5.5.201631.12.2019
24ZVS00000250993Východoslovenská distribučná a.s. KošiceZmluva o pripojeníZáväzok pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy0,00 €12.4.2016nestanovený
02/2016Ing. Jaromír Mihálik, Čakanovce 142Zmluva o dielovypracovanie projektovej dokumentácie: Verejné osvetlenie v obci Rankovce - rozšírenie 200,00 €1.4.2016nestanovený
4/2016Artgardenia s.r.o. ul. Milosrdenstva 19, Košice36576820Zmluva o výrube stromovVýrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky energetických zariadení0,00 €1.4.201630.4.2016
N20160301007Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRZmluva o splupráciÚprava Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovnipodmienok pri implementácii národného projektu0,00 €6.3.201630.6.2019
15/2016Ing. Žigmund Szathmáry, KošiceZmluva o vykonaní audituaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovneou závierkou 600,00 €6.3.201631.12.2016
85/2016Regionálny úrad verejného zdravotníctva v KošiciachZmluva o vykonaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertízodber a analýza vzoriek vody 129,40 €6.3.201631.12.2016
74/2016Marián Joška - VILINE, ValalikyZmluva o dielozhotovenie diela - Vybudovanie vodného zdroja v obci Rankovce11 300,00 €17.2.2016nestanovený
3/2016Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, BratislavaZmluva o splupráciúprava zmluvných podmienok pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca0,00 €17.2.201630.6.2019
2/2016Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre registerpoistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovurčenie podrobností údajov z evidencie SHR0,00 €17.2.2016nestanovený
1/2016Eva Vojtková, Rankovce 9Zmluva o vykonaní činnosti výkupu kovového komunálnaho odpadustanovenie podmienok pre výkup odpadu0,00 €17.2.2016nestanovený
12/2015Ministerstvo vnútra SR, Bratislavazmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potriebpodpora sociálnych potrieb rómskej komunity podľa schváleného projektu Voda pre Rankovce9 600,00 €17.2.2016nestanovený
11/2015Natur Pack, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvyzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €17.2.2016nestanovený
15/41/012/141Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceDohoda o podmienkach vytvárania menších obecných služieb §12zabezpečenie menších obecných služieb0,00 €1.1.201631.12.2016
10/2015Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava,Zmluva o poskytovaní služiebposkytovanie telekomunikačných služieb0,00 €1.12.2015nestanovený
Položky 76-90 z 176


1168738

Úvodná stránka