Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rankovce, Košice - okolie

Osobnosti

Osobnosti

Václav Bohemus – česky evanjelicky kňaz, ktorý tu pôsobil od roku 1590

Jonáš Záborský – (1812 – 1876) kňaz a významný spisovateľ. Teologické vzdelanie ukončil na evanjelickom kolégiu v Prešove, no študoval aj na univerzite v Halle. Ako farár pôsobil v Pozdišovciach, Liptovskom Mikuláši a v roku 1840 prijal miesto farára v Rankovciach, kde pôsobil v krátko do roku 1843. V roku 1841 počas veľkého požiaru zhorela aj tunajšia drevená fara, kostol a škola. Obnova bola finančne veľmi nákladná a problematická, pretože zhorela aj veľká časť dediny a ľudia sa museli postarať o svoje obydlia. V roku 1943, po prikrytí cirkevných stavieb odchádza z obce do Košíc a z evanjelickej cirkvi do rímsko-katolíckej. Angažoval sa v národnom hnutí no nesúhlasil so Štúrovou kodifikáciou jazyka slovenského, ani niektorými jeho obrodeneckými myšlienkami. Neskôr pôsobil v Košiciach ako profesorom gréčtiny na fakulte a bol redaktorom vládnych Slovenských novín vo Viedni. Od roku 1853 bol kňazom v Župčanoch. Je autorom klasicistických básnických skladieb Žehry, satirických próz ( panslavistický farár, Faustiáda, Chruňo a Mandragora, Pompézňa, didaktických humoresiek ako Dva roky v Chujave i historických poviedok: Blud, Svätoplukova zrada a drámy Lžidimitriáda. Viaceré jeho práce obsahujú autobiografické prvky a historické fakty. Napísal aj významnú historickú prácu „Dejiny uhorského kráľovstva od počiatku do časov Žigmundových“ .

Ján Hlovík – (1804 – 1862) slovenský učiteľ a evanjelický farár činný v národnobuditeľskom hnutí a v kultúrno-spolkovej činnosti Tatrína. Bol zberateľom ľudovej slovesnosti a piesní, tvorivo pracoval aj v oblasti matematických vied, kde rozpracoval niektoré geometrické funkcie. V obci Rankovce pôsobil v obci od roku 1845 do roku 1862, kedy tu aj zomrel. Zaslúžil sa o výstavbu kostola, fary a školy po veľkom požiari v roku 1941.

Igor Mišina – (1951) evanjelický farár, senior a emeritný (toto slovo treba vynechať, keď potom je v zátvorke ďalej, že „do roku“) biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (do roku 2006). Štúdium teológie ukončil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ako farár pôsobil v Ladzanoch. Koceľovciach, v rokoch 1984 – 2000 v Rankovciach. V súčasnosti pôsobí ako farár v Háji (pri Martine) – sú totiž dva Háje.

 

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Rankovce


1185385

Úvodná stránka